Liên Hệ

Địa Chỉ


Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Nguyên Vũ

Trụ sở chính

655 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông Hưng Thuận, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

E-mail: xdnguyenvu@gmail.com

Điện thoại: 028 6685 7693

Hotline: 0938 858 515

Gửi thư


We are ready to make that perfect building that will change your life forever


Hire us now